Minőségpolitikánk

Küldetésünk

Küldetésünk, hogy ügyfeleink számára olyan innovatív munkaerő-megoldásokat valamint szolgáltatásokat teremtsünk és biztosítsunk, amelyek segítségével a munkaerőpiac folyamatosan változó világának győztesei lehetnek.

Minőségpolitikánk stratégiai elemei

Hatékonyság: A gyorsaság, a minőség és az erőforrások célszerű felhasználásának fokozásával folyamatosan növeljük hatékonyságunkat.

Innováció: Keressük a helyi kreatív ötleteket, hogy azokat világszerte felhasználjuk. Olyan szolgáltatások kialakítása törekszünk, amelyekkel ügyfeleink sikerrel válaszolhatnak a munka világának kihívásaira.

Véleményvezető szerep: Folyamatosan előrejelzéseket készítünk a munka világának várható változásairól, és globális szinten támogatjuk a szociális és munkaügyi rendszerek változásait.

Szervezet és kultúra: Emberközpontú szervezeti felépítésünk és kultúránk fenntartása és fejlesztése érdekében a legmegfelelőbb munkatársakkal dolgozunk, hosszú távon számítva munkájukra. Támogatjuk a vállalkozó szellemet, jutalmazzuk a kiemelkedő teljesítményeket és biztatjuk kollégáinkat, hogy a megvalósítsák a bennük rejlő lehetőségeket.

Gazdasági eredmények: Bevételünket csak oly módon növelhetjük, ha folyamatosan szem előtt tartjuk megrendelőink, munkavállalóink és a képzéseinkben résztvevők igényeit és céljait, aktívan keressük és elmélyítjük a kölcsönösen előnyös kapcsolatainkat, és mérhetővé tesszük azt, hogy szolgáltatásainkkal milyen mértékben járulunk hozzá ügyfeleink sikereihez.

Céljaink elérését segítik értékeink

Emberközpontúság: Törődünk az emberekkel, és a munka életükben betöltött szerepével. Tiszteletben tartjuk az egyes embereket, mint önálló egyéniségeket, hiszünk bennük, támogatjuk és segítjük őket, hogy megvalósíthassák céljaikat a munkában és az életben. Segítjük munkatársainkat karrierjük építésében tervezéssel, munkával, oktatással és képzéssel. Elismerünk mindenkit, aki sikereinkhez hozzájárul – munkatársainkat, ügyfeleinket és pályázóinkat. Elősegítjük és jutalmazzuk az eredményeket.

Szakértelem: Megosztjuk tudásunkat, szakértelmünket és erőforrásainkat, hogy mindenki számára világos legyen, mi a fontos ma, és mi történik a jövőben, a munka világában – és mindenki tisztában legyen vele, hogyan kell reagálnia. Nyitottak vagyunk az információkra, és az így megszerzett tudást arra használjuk, hogy javítsuk kapcsolatainkat, megoldásainkat és szolgáltatásainkat. A munka világáról szerzett ismereteink alapján aktív erőfeszítéseket teszünk a világon alkalmazott legjobb módszerek alkalmazására és továbbfejlesztésére.

Innovációs képesség: Vezető szerepet játszunk a munka világában. Merünk újítani, elsőként lépni és fejlődni. Soha nem alkuszunk meg a kialakult helyzettel. Folyamatosan feszítjük a korlátokat, hogy újabb, és hatékonyabb módszereket találjunk. Sikereink alapja vállalkozó szellemünk és gyors reagálásunk; hogy merünk kockázatokat vállalni, és tudjuk, hogy bár nem mindig járunk sikerrel, ügyfeleinket soha nem tesszük ki kockázatnak.

A humán tőke és az emberi kapcsolatok elsőrendű fontossága a minőség biztosításában. Saját munkatársainkat igen gondosan választjuk ki, számukra folyamatos képzést, mentori rendszert biztosítunk. Partnereink esetében az egyedi igények felmérésével, folyamatos tanácsadási tevékenységgel, rugalmas rendelkezésre állással dolgozunk. Résztvevőinknek hatékony ügyintézést, ingyenes szolgáltatásokat, magas szakmai színvonalú képzéseket kínálunk.

Szervezetünk vezetősége elkötelezett a követelmények teljesítése és a minőségirányítási rendszer eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. A legmagasabb minőségben törekszünk a közvetített és kölcsönzött dolgozók, a képzésben részt vevők, a munkáltatók, az oktatók és összes munkatársunk szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeinek kielégítésére.

Intézkedéseink ügyfeleinkre, valamint időszakos és állandó munkavállalóinkra gyakorolt hatását rendszeresen felmérjük és elemezzük, hogy minden egyes szereplő erőfeszítéseinek eredményét világosan lássuk, és módszereink hatékonyságáról is meggyőződjünk.

Hitvallásunk szerint minőség nem létezhet törvényesség nélkül, az érvényes szabályozásokat mindenkor betartjuk.

Minőségpolitikánkat szervezetünkben és ügyfeleink számára ismertté tesszük, és azzal összhangban konkrét minőségcélokat tűzünk ki, melyeknek teljesülését rendszeresen értékeljük.