A ManpowerGroup személyes adatok feldolgozására vonatkozó nyilatkozata

Napjainkban a szervezeteknek folyamatosan alkalmazkodniuk kell a munka világának gyakori változásaihoz, amiben a ManpowerGroup hathatós segítséget tud nyújtani. Mivel a sikeres alkalmazkodás kulcsa a tehetséges munkaerő, a ManpowerGroup vállalja a megfelelő emberek felkutatását, felmérését, fejlesztését és elhelyezését. Innovatív megoldásokat nyújtunk több mint 400 ezer ügyfelünknek, és szakértői márkacsaládunk – a Manpower®, az Experis®, a Right Management® és a ManpowerGroup® Solutions – révén több mint 3 millió embert kötünk össze a legkülönfélébb ágazatok és szakmai készségek mentén.

Cégünk neve és hírneve összeforrott a megbízhatósággal, azzal az alapelvvel, amely valamennyi tevékenységünket áthatja. Működésünk középpontjában a szigorú etika és a törvények tisztelete áll. Büszkék vagyunk rá, hogy az Ethisphere Intézet rendre a világ legetikusabb, a Fortune pedig a világ legelismertebb vállalatai közé sorol bennünket, ami szintén azt bizonyítja, hogy az ágazat egyik legmegbízhatóbb és legmegbecsültebb márkájának számítunk.

Ügyfeleink értékes adatokat bíznak ránk, és mi komolyan vesszük a belénk fektetett bizalmat. A ManpowerGroup ügyfelei megbízásából adatfeldolgozási feladatokat lát el, és felelősséget vállal a személyes adatok törvényeknek megfelelő védelméért.

Jelen nyilatkozatunkban ismertetjük, milyen intézkedésekkel segíti ügyfeleit a ManpowerGroup abban, hogy megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak, ezen belül az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének („GDPR”).

 

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (GDPR)

2018. május 25-én hatályba lép az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, aminek nyomán az Unióban működő, adatkezelést végző szervezeteknek (és bizonyos egyéb szervezeteknek) jelentős változtatásokat kell bevezetniük. A rendelet összhangban áll saját etikai értékrendünkkel és vállalati alapelveinkkel, és tekintettel a jövő társadalmának egyre növekvő információ-központúságára, támogatjuk a vállalatokra és egyénekre vonatkozó adatvédelmi törvények szigorítását.

Az EU-rendelettel kapcsolatos stratégiánk részeként a ManpowerGroup globális operatív bizottságot hozott létre, amelynek feladata a globális GDPR-megfelelőségi program támogatása. Az operatív bizottság vállalatunk adatvédelemmel, kockázatkezeléssel, üzemeltetéssel, informatikával és információbiztonsággal foglalkozó szakértőiből áll, akiket különféle szakterületek külsős szakemberei is segítenek. A ManpowerGroup piacvezető eszközöket is felhasznál a lehető legjobb gyakorlat kialakítása érdekében..

A ManpowerGroup GDPR-megfelelőségi programja keretében további intézkedésekre is sor kerül.

• Adatfeldolgozás. A ManpowerGroup (szolgáltatástól függően) adatfeldolgozást vállalhat ügyfelei és a közreműködő beszállítók megbízásából.

• Utasítások. Amennyiben adatfeldolgozással bízzák meg, a ManpowerGroup mindig az adatvédelmi jogszabályoknak és az ügyfél utasításainak megfelelően kezeli a személyes adatokat. Ügyfeleink kérhetik, hogy a szolgáltatásnyújtás befejezésekor a ManpowerGroup juttassa vissza vagy semmisítse meg az általa tárolt adatokat, kivéve ha szerződés vagy jogszabály kötelezi az adatmegőrzésre. Bízunk abban, hogy ügyfeleink tájékoztatják az érintetteket arról, hogy szolgáltatásaink keretében személyes adataik feldolgozására kerül sor, továbbá abban, hogy egyéb tekintetben is az adatkezelésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járnak el.

• Tájékozottság. A ManpowerGroup alkalmazottai minden évben továbbképzésen vesznek részt az adatvédelmi előírásokkal és a biztonsági alapszabályokkal kapcsolatban. A GDPR bevezetésének alkalmával rendkívüli tájékoztatásban és képzésben is részesülnek.

• Alvállalkozók és külső szolgáltatók. Előfordul, hogy az ügyfeleinkkel szemben vállalt szolgáltatásnyújtási kötelezettségeink teljesítése érdekében alvállalkozók vagy külső szolgáltatók („beszállítók”) segítségét is igénybe vesszük. A ManpowerGroup az ún. ellátásilánc-kezelő programon keresztül kezeli az alvállalkozókat és a beszállítókat. A ManpowerGroup az adatok feldolgozását és bizalmas kezelését illetően megfelelő kölcsönös megállapodásokat köt minden alvállalkozóval és beszállítóval.

• Nemzetközi adatmegosztás. Amennyiben a ManpowerGroup személyes adatokat ad tovább olyan Európai Gazdasági Térségen kívüli országba, ahol az Európai Unió megítélése szerint nem garantált a megfelelő adatvédelem, a ManpowerGroup szerződéses rendelkezések útján gondoskodik az adatok megfelelő védelméről. Ahol szükséges, a ManpowerGroup segítséget nyújt ügyfeleinek a megfelelő szerződéses keretek megteremtésében és ezen belül az Európai Unió általános szerződési feltételeinek érvényesítésében.

• Biztonság. A ManpowerGroup független nemzetközi szakértők bevonásával ellenőrzi és alakítja biztonsági eljárásait. A biztonsági normákat majd a GDPR előírásainak megfelelően is kiegészítjük, módosítjuk. A ManpowerGroup mind műszaki, mind szervezeti szinten gondoskodik a megfelelő biztonsági intézkedésekről, amelyek rendszereink és az általunk kezelt személyes adatok biztonságát és sértetlenségét szavatolják.

• Biztonsági problémák. Abban a valószínűtlen esetben, ha a rendszereinkben tárolt személyes adatokhoz valaki illetéktelenül hozzáfér, a ManpowerGroup a helyi jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles értesíteni az ügyfeleket. A GDPR-rendelettel és a helyi törvényekkel összhangban a ManpowerGroup együttműködik ügyfeleivel abban, hogy a szabálysértésről értesítsék a hatóságokat és az előírásoktól függően az érintett személyeket. A ManpowerGroup megteszi a tőle észszerűen elvárható erőfeszítéseket a biztonsági probléma okának megállapítására és orvoslására.

• Hozzáférés. Amennyiben az érintettek személyes adataik módosítását, helyesbítését, zárolását vagy törlését kérik ügyfelünktől, vagy nem járulnak hozzá, hogy ügyfelünk megbízásából a ManpowerGroup adatfeldolgozást végezzen, ügyfelünk számíthat a ManpowerGroupra abban, hogy helyi partnereivel együttműködésben segít eleget tenni az érintettek kérésének.

• Segítségnyújtás. A ManpowerGroup a tőle észszerűen elvárható mértékig – a rendelkezésére álló információkat és a feldolgozás jellegét tekintetbe véve – segítséget nyújt ügyfeleinek a törvényes kötelezettségeik betartásában.

• Feldolgozási nyilvántartás. A GDPR rendelkezéseivel összhangban a ManpowerGroup nyilvántartást vezet az ügyfelei megbízásából kezelt személyes adatok kategóriáiról.

• Irányítás. Adatvédelmi és biztonsági szakértőkből álló globális operatív bizottságunk felel adatvédelmi programunk megvalósításáért, a kapcsolódó adatfeldolgozási tevékenységek kijelöléséért és dokumentálásáért, valamint a biztonsági és adatvédelmi hatástanulmányok elvégzéséért.
 

Kérjük, kérdéseivel forduljon a helyi ManpowerGroup-képviselethez, amely kapcsolatot teremt Ön és a megfelelő adatvédelmi szakemberek között.

 

Kapcsolat

Amennyiben kérdése, megjegyzése van az Adatvédelmi Irányelveinkkel kapcsolatban, szeretne élni a jogaival vagy szeretné frissíteni adatait vagy preferenciát, kérjük, írjon az alábbi címek valamelyikére:

Manpower Kft. 
1133 Budapest, Váci út 76. 
manpower@manpower.hu